Část Kladna bude zítra bez vody

Ve středu 9. listopadu od 6.00 hodin dojde k přerušení dodávky vody v lokalitě ul. Gen. Klapálka, části Dukelských hrdinů až po Průmyslovou zónu Kladno. Odstávkou vody bude zasaženo na 65 odběrných míst (OM). 

„Důvodem přerušení dodávky vody je havárie na významném přívodním řadu DN 500 mm do Průmyslové oblasti Kladno. Při provedení zemních prací jsme zjistili poškození šoupětě, tj. uzávěru na křižovatce ulic Dlouhá a Vinšova. Rozsah poškození armatury nám umožňuje přerušení dodávky vody oddálit do druhého dne,“ sdělil Ing. Václav Kodeš, manažer provozu Vodovod a dodává: „Do té doby provedeme takové manipulace na síti, aby přerušením dodávky vody bylo zasaženo co nejméně odběratelů. Pokud by rozsah poškození uzavírací armatury vyžadoval neprodlené odstavení přívodního řadu, dotkla by se tato odstávka celkem 1908 OM, což představuje na 8 431 obyvatel Kladna."  

Přerušení dodávky vody bude zahájeno ve středu od 6.00 hod a její ukončení je plánováno do 24.00 hod. Náhradní zásobování bude zajištěno po trase odstávky pojízdnou cisternou a mobilními kontejnery rozmístěnými v těchto místech: LIDL a ČSAD, křižovatka ulic Divadelní a Rooseveltova, Dachser, bývalá Veseta, Poldi – vrátnice č. 1, ESA, ALPIQ, křižovatka ulic Průmyslová a Táboritská a NKT cables. Bližší informace ohledně zasažených lokalit naleznete na www.svas.cz, havárie vody a mapa výluk a havárií

Přerušení dodávky vody mohou pocítit i obyvatelé v oblastech od centra města (ul. Kleinerova, C. Boudy) až po průmyslovou zónu. V těchto uvedených lokalitách může dojít k přechodnému snížení tlaku vody a zákalu, jehož příčinou je přepojenívodovodních rozvodů na jiné tlakové pásmo. Mírné zakalení vody není z hygienického hlediska závadné. 

„Naše společnost nabízí bezplatnou službu SMS Info, kdy registrovaní uživatelé dostávají v dostatečném předstihu informace o aktuálních haváriích na vodovodní a kanalizační síti a o plánovaných odstávkách. Tato služba poslouží při této akci celkem 364 odběratelům vodárny,“ uvedl Václav Kodeš.

- red -


Počasí Kladno

Předpověď počasí