Hledání „pokladu“ atrakcí Den otevřených dveří ve vodárně

Na patnáct set zájemců navštívilo, i přes nepříznivé počasí, letošní Den otevřených dveří Středočeských vodáren, který se konal v den Světového dne vody. Pro všechny příchozí byly zpřístupněny vodárenské objekty v Kladně, Mělníce a Mělnické Vrutici. Bezplatného rozboru osmi nejdůležitějších stanovení ve vodě ze studny využilo na 135 návštěvníků, což je o 32% více než v loňském roce.

Téměř 80 odvážných, bez ohledu na věk a pohlaví, zdolalo 113 schodů ve věžovém vodojemu v areálu vodárny a vystoupalo k nádrži, která je umístěna v 25 metrové výšce. Vodojem z roku 1936 svému účelu sloužil až do konce 80. let minulého století. Všichni, kdo navštívili věžový vodojem, ocenili ho jeho velmi zajímavou konstrukci.

„Pro zpestření byla připravena ukázka vyhledávání kovových předmětů v provizorním terénu z písku a trasování vodovodního potrubí, dále ukázky navrtávacích a opravných pasů využívaných při odstraňování havárií vodovodního potrubí,“ sdělila Vladimíra Lišková z technického útvaru, která byla jednou z průvodkyň po areálu vodárny v Kladně. „Velké i malé návštěvníky zaujala návštěva dispečinku, jehož pracovníci kontrolují distribuci pitné vody od zdroje až ke spotřebiteli,“ řekla Vladimíra Lišková.

„Zážitkem pro malé i velké byla kamerová prohlídka v připraveném kanalizačním potrubí s plyšovou krysí rodinkou. Velký úspěch slavil digitální záznam z prohlídky kanalizace v Mělníce, který zaznamenal překvapeného potkana při hostině. Dospělé upoutalo to, že kamera odhalí všechny viditelné závady v kanalizaci a díky ní jsme schopni označit místo závady,“ řekl Ondřej Procházka z provozu kanalizace. 

Pavel Král vysvětloval zájemcům funkci recyklačního kanalizačního vozu při čištění kanalizace a ukázal proplachovací trysky, které používají při uvolňování ucpané kanalizační přípojky. Všichni se zájmem pozorovali, jaký tlak dokáže vyvinout tento kanalizační vůz, když pomocí trubice do výšky cca 60 cm vyzvedl 15 kg proplachovou čistící hlavici.

Malá statistika na závěr: Návštěvnost v Kladně byla cca 500 účastníků, v Mělníku 450 a Mělnická Vrutice přivítala cca 550 návštěvníků.

- lk -

Foto: SVAS

vodavyhledavani

I děti si vyzkoušely najít kovový předmět

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí