Přijďte podpořit divadelníky na dnešní zastupitelstvo

Řádné zasedání kladenského zastupitelstva dnes doplní téma dění v Městském divadle Kladno. Zastupitelstvo zasedá od čtyř hodin odpoledne v budově KOKOSu na náměstí Sítná. 

V navrženém programu tento bod nenajdete. Přesto se nad divadelním tématem očekávají velmi živé diskuze. 

Navržený program: 

1. Zahájení

2. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Kladna

3. Diskuze

4. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2019

⦁ Přijetí a poskytnutí dotací Městem

⦁ Rozpočtová opatření Města na rok 2019

⦁ Určení auditora pro přezkoumání hospodaření Města za rok 2019

5. Majetkové záležitosti

6. Regulační plán Kladno – Vojtěšská huť RP2

⦁ Zadání změn č. 1 Regulačního plánu Kladno – Vojtěšská huť RP2

7. Návrhy ke schválení:

a) Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 49/19/01 „O regulaci rušení nočního klidu“

b) Záležitosti školství na území města Kladna

c) Pojmenování stávajících ulic na území města Kladna

d) Program prevence kriminality pro město Kladno

8. Různé

9. Interpelace

10. Návrh usnesení

11. Závěr

 

-red- 


Počasí Kladno

Předpověď počasí