Kladno zažívá velkou těžbu dřeva napadeného kůrovcem

Lesní porost v Kladně v současné době prořezávají dřevorubci. Je proto nutné při návštěvě lesů ve městě respektovat vymezené území těžby.

Lesy české republiky kácí napadené stromy  na Sletišti, v Kročehlavech, v Dlouhých Borovinách, následuje les na Kožově hoře, v Dubí, na Dříni a v okolí Vrapic. Lesy zároveň na vzniklých holinách vysazují nové stromky. Například od loňského léta zarůstá tisíci doubky holina v Bažantnici .
Z  přehledu dřevin v Kladně se dá vyčíst, že nejvíce na území města roste bříza (téměř tři tisíce kusů, ks), následuje lípa (2500 ks), javor (1332 ks), smrk pichlavý (1140 ks), borovice (1124 ks), z ovocných dřevin jsou nejčastěji zastoupené jabloně (744 ks), třešně (609 ks) a jeřáb ptačí (348 ks).

-red-

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí