Kladeňáci rozhodnou o podobě Růžového pole

Návrh změn kladenského územního plánu otevřel diskusi o další podobě jedné z okrajových lokalit města. Na veřejném projednání architekti představili soubor dvaceti úprav územního plánu. Většina z nich napravuje chyby, které se do klíčového urbanistického dokumentu dostaly vinou špatné práce původního pořizovatele, vybraného minulým vedením města za nesmyslně nízkou cenu. 

„Je proto nutné postupně napravovat chyby, které stávající územní plán má. Už dříve se nám například podařilo prosadit do té doby naprosto chybějící ochranu stávající zeleně ve městě. Nyní je třeba uvést do souladu s realitou mimo jiné výškové limity pro bytovou zástavbu a další detaily, které by prakticky znamenaly stavební uzávěru pro řadu lokalit v Kladně,“ řekl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Připomněl Rozdělov, kde by například nemohli někteří vlastníci bytových domů bez zanesení navrhovaných změn provést rekonstrukce či jiné stavební zásahy. 

Významnou změnou je ochrana veřejné zeleně, čehož důkazem je místy až divoká zástavba na místech, která jsou naprosto nevhodná. „Až námi navrhované změny v územním plánu umožní stavebnímu úřadu, aby nepovoloval stavby na místech, kde byly zahrádky, trávníky nebo dokonce vzrostlé stromy a keře,“ připomněl kladenský primátor. 

Návrh změn územního plánu otevřel i otázku budoucnosti lokality na Růžovém poli. Pozemky, které jsou v soukromém vlastnictví, minulé vedení města svým návrhem změnilo ze zemědělské půdy na zastavitelné území. „Tím se prakticky otevřela cesta k výstavbě na této ploše,“ řekl Milan Volf. Aniž by to jakkoliv minulé vedení s majiteli pozemku projednalo, změnilo plochu na území pro sportoviště, mimo jiné se záměrem vybudovat zde multifunkční halu pro hokej a kulturu. Zpracovaný projekt za 35 milionů korun počítal s kapacitou až 8 tisíc míst, výškou 22 metrů a více než 650 parkovacími místy. Majitelé pozemků nyní využili svou zákonnou možnost a požádali o změnu charakteru plochy na komerční využití. Vzhledem k tomu, že se jedná o další zásadní změnu na tomto území, i na základě veřejného projednání změn nyní vedení města bude realizovat průzkum veřejného mínění, a to s vybranou renomovanou agenturou provádějící takové výzkumy. 

„Názor Kladeňáků je pro nás zásadní, proto jsme se rozhodli zjistit ho touto objektivní cestou a podle výsledků dále postupovat při dalším projednání změn územního plánu,“ potvrdil primátor Volf. Až po realizaci a vyhodnocení průzkumu veřejného mínění budou o návrhu změn územního plánu, včetně navrhované komerční zóny na Růžovém poli, rozhodovat zastupitelé. 

- red -

Foto: Město Kladno

zastavba2

Příklad negativního dopadu chybějících koeficientů zeleně ve starém územním plánu


Počasí Kladno

Předpověď počasí