Budovu kamenného gymnázia čeká rekonstrukce

Město pokračuje v zabezpečení objektu Gymnázia a postupně rekonstruuje římsy i ozdobné prvky.

Od červnového pádu kusu budovy na plochu u gymnázia byl již celkově zrekonstruován Akroterion a navrácen do severního štítu budovy gymnázia. Stav ostatních čtyř ozdobných pískovcových prvků odborníci zkontrolovali a rovněž postupně projdou restaurováním. Na přípravě projektu kompletní rekonstrukce gymnázia a dalších restaurátorských činností se nyní pracuje. V ulici Purkyňova a za zadní částí gymnázia nadále z bezpečnostních důvodů zůstávají ochranné zóny, hlavní vchod byl zpřístupněný už před začátkem školního roku.
O prázdninách byly pro zvýšení bezpečnosti z korunní římsy sejmuty veškeré okrasné kostky, u kterých hrozilo odpadávání. V budoucnu budou tyto prvky na fasádu navráceny, ovšem budou již zpracovány z odolnějších materiálů. Problémy, které se nyní projevují na římse, byly způsobeny nevhodnou instalací žlabů umístěných na budovu v 80. letech minulého století. 

-red-
Foto: Město Kladno


Počasí Kladno

Předpověď počasí