Robert Bezděk: Kladno je ekonomicky silné

Je předsedou Kontrolního výboru Středočeského kraje. Výboru, který dal městu Kladnu za pravdu v postoji vůči krajskému úřadu a meziměstské hromadné dopravě. V Kladně kandiduje do městského zastupitelstva za hnutí ANO 2011. K rozhovoru jsme přizvali Roberta Bezděka.

Co vás jako první v městě za poslední rok potěšilo, a kde jako politik po volbách přiložíte ruku k dílu?
Myslím, že toho bylo víc. Nemusím chodit nikterak daleko. Chtěl bych upřímně poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě Dnů města Kladna, které se konaly minulý víkend. Odvedli úžasnou práci a patří jim můj dík. Z těch viditelných trvalejších věcí bych příkladně zmínil nový plavecký bazén v Aquaparku. Nechci nikterak předjímat výsledky komunálních voleb, byť jsou již příští týden, ale pokud bych byl zvolen do kladenského zastupitelstva, tak rozhodně bych chtěl využít svých zkušeností právníka.

Jak vnímáte situaci kolem meziměstské autobusové dopravy Kladno versus Kraj?
Osobně považuji celou situaci za velmi nešťastnou. Na jedné straně stojí Středočeský kraj, který má napjatý rozpočet a hledá všude možně, kde je možné ušetřit, respektive získat peníze a na druhé straně město Kladno, které hájí zájmy svých obyvatel a považuje postup Středočeského kraje za nesprávný. Domnívám se, že tyto problémy nelze řešit na úkor jednotlivých měst a obcí ve Středočeském kraji a jejich obyvatel. Středočeský kraj musí jasně dostát svým zákonným povinnostem. Musí se jednat dostatečně otevřeně, transparentně a hlavně na základě znalosti přesného počtu cestujících využívajících jednotlivé linky. Bohužel současné vedení Středočeského kraje se ve většině případů tak vůbec nechová a nepřipouští jiný názor na věc. Chybou je, že se na dané problémy nekouká z pozice dotčených měst a obcí, od kterých se chce, aby hradily Středočeskému kraji zálohy na zajištění dopravní obslužnosti, aniž by jejich zastupitelé vůbec věděli, kolik celkem v součtu zaplatí. Města a obce přitom navíc nemají dosud jakoukoli reálnou možnost se podílet na výběru dopravce. Po městech a obcích se tak chce, aby mlčely a platily. 

Máte pocit, že si Kladno se svou městskou hromadnou dopravou ví rady?
Ano, to rozhodně mám. Kladno je největším městem ve Středočeském kraji a je i dostatečně ekonomicky silné. Mimo jiné i díky tomu našlo dostatečnou odvahu otevřeně upozornit na problém s financováním dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji. Věřím tedy, že je schopno vyřešit vzniklé problémy ke spokojenosti svých obyvatel, byť připouštím, že to může nějakou dobu trvat.

Jan Murárik

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí