Zmatky s parkováním. U Kauflandu se jezdí na červenou!

Parkoviště u Kauflandu způsobuje přijíždějícím řidičům v těchto dnech zmatky v orientaci. Závory zatím chybí, ale červené světlo na malém samaforu velí STOP!

Často se u příjezdu na parkoviště ozývá troubení, křik řidičů, jeden z druhého dělá hlupáka, k vidění je i vztyčený prostředníček. Na místě nejsou namontované závory a stroj na parkovací lístky nefunguje. Přitom řada šoférů často zastaví na červené světlo instinktivně. To v současné době prý svítí ve zkušebím provozu.  Zbytečně jsme se ptali v Kauflandu na informacích, kde nemají ani tušení, jaký to má účel. Školení je údajně teprve čeká a závory nějaký ten den ještě parkoviště neuzavřou. 
Z českého ústředí Kauflandu jsme obdrželi informaci, že dočasně je na parkovišti bezpečnostní agentura, která zákazníky o změně informuje. Naše redakce na žádné informátory v době vzniku reportáže nenarazila, ani v kladenském Kauflandu o nich nevěděli. 
Až systém hlídaného parkování společnost spustí, bude dle jejího vyjádření od 6.30 do 22.30 hodin bezplatné parkování na 2 hodiny. Po uplynutí této doby bude údajně účtován poplatek 100 Kč za každou započatou hodinu. Přesné info uvede provozní řád parkoviště.

Jan Murárik

parkinktri
Stroj na vydávání parkovacích lístku nefunguje, závory chybí, přesto řidiči na červenou zastaví, co kdyby...

parkinkdve
U dalšího vjezdu a výjezdu je semafor správně zhasnutý... 


Počasí Kladno

Předpověď počasí