Náměstí Jana Masaryka čeká na zelenou

Zahradníci ze společnosti Zakládání zeleně zkultivují půdu a náměstí Jana Masaryka bude mít rekonstrukci kompletně za sebou. Ovšem už několik týdnů po nové ploše chodí lidé. Podívejte se na videoanketu, jak se jim náměstí nyní líbí.

Ty nejdůležitější práce na rozdělovském náměstí jsou hotové od konce loňského roku. Zakázka se však neobešla bez problémů. Mohly za to nečekané komplikace s podložím.

„Vzhledem k jemnozrnným jílovitým zeminám plastické konzistence na odkryté pláni a zároveň velkému množství inženýrských sítí umístěných pod povrchem bylo nutné přistoupit ke zvýšení únosnosti podloží odtěžením vrstvy pláně a navýšením podkladní vrstvy minimálně o dvacet centimetrů, včetně instalace geotextilie pod chodníky,“ informuje Lenka Růžková, mluvčí města.

Po odstranění zeminy a povrchu starých chodníků narazili dělníci na betonové desky o tloušťce třicet centimetrů, které se rozprostíraly téměř v celé délce rekonstruované části náměstí od ulice Moskevská k bývalé Siréně. Poté bylo nutné odstranit hluboké základy armovaných betonových zídek květníků i betonové konstrukce již nefunkční ventilace. Po těchto zásazích už není na náměstí ani památky. Kompletní vizuální podobu plochy spatříme na jaře. Náměstí totiž čeká jen na zelenou…

Jan Murárik

Video: Jiří Hokův

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí