Zápis do kladenských škol proběhne 22. a 23. ledna

Zápis dětí do kladenských základních škol na školní rok 2016/2017 se koná v pátek 22. ledna od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 23. ledna od 9.00 do 12.00 hodin ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 26/15 o školských obvodech spádových základních škol. Touto vyhláškou není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Zápis současně proběhne i do 1. ročníku Základní školy Maltézských rytířů, Školská 349, Kladno a do 1. ročníku Mateřské školy a Základní školy Duhový svět, s. r. o., Bendlova 2168, Kladno.

Doporučuje se rodičům, aby využili obou zápisových dnů a celé zápisové doby. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

- red -

Ilustrační foto: archiv


Počasí Kladno

Předpověď počasí