Architekti se utkají o podobu nového autobusového terminálu v Kladně

V revitalizaci centra města pokračuje vedení kladenské radnice. V dubnu naváže na právě probíhající soutěž na úpravu pěší zóny a vyhlásí další urbanisticko-architektonickou soutěž s názvem Přestavba území autobusového nádraží v Kladně. Dále tak realizuje svůj plán navrátit život do centra města.  

„Naším záměrem je změnit extenzivně využitou a zanedbanou plochu současného ´autobusáku´ na plnohodnotný, multifunkční městský prostor. Základním cílem je zlepšit kvalitu tohoto veřejného prostoru,“ říká uvolněný radní pro rozvoj Ondřej Rys (Volba pro Kladno). Úkolem soutěžících bude nalézt takové řešení, aby nový terminál v sobě integroval několik druhů dopravy, výrazně zvýšil komfort i bezpečnost cestujících a zároveň obsahoval i kapacitní parkoviště P+R a úschovnu jízdních kol. Reorganizací autobusové dopravy chce město vybudovat nejen moderní autobusový terminál, ale celistvý funkční prostor typický pro centrum města, který by mohl zahrnovat i nové obchody, kanceláře či byty. Tím se tento zanedbaný prostor přetvoří na pulsující, živé místo, které bude hodnotnou vizitkou města. 

Autobusové nádraží vzniklo v Kladně v 70. letech pro potřeby SONP Poldi v místě bývalého parku. Předimenzovaná kapacita již neodpovídá současným potřebám ani představám o komfortní dopravě. 

„U autobusového nádraží leží významné instituce regionálního významu – Středočeská vědecká knihovna a právě zrekonstruované městské divadlo. I proto je nesmírně důležité, aby toto místo přestalo působit jako periferie a stalo se plnohodnotnou součástí centra města, kam svou polohou jednoznačně patří,“ doplnil Ing. arch. Ondřej Rys.

Vybraný návrh území bude následně využit jako podklad pro regulační plán centra města.

Nový moderní terminál by měl začít sloužit cestujícím již v roce 2018.

- red -

Ilustrační foto: archiv


Počasí Kladno

Předpověď počasí