Kalvárie lidických letců

Čtvrteční podvečer 17. srpna patřil ve zcela zaplněné divadelní kavárně Městského divadla v Kladně rodákům z Lidic, Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému. Je až neuvěřitelné, že k důstojné připomínce těchto dvou hrdinou českého odboje dochází až v těchto dnech, dlouhých 75 let od vyhlazení obce Lidice a 72 let od návratu československých perutí do vlasti.

"Pánové Horák a Stříbrný jsou výraznými osobnostmi našich dějin, které si zaslouží náš hluboký obdiv. Nejenom proto, že se museli vyrovnat v exilu s vyhlazením své rodné obce Lidice, se ztrátou svých nejbližších, které gestapo zavraždilo na kobyliské střelnici záhy po tragédii, ale naše úcta těmto mužům patří zejména za jejich odhodlání dobrovolně bojovat v řadách československé armády proti nacistickému Německu po dobu celé 2. světové války," řekl primátor města Kladna Milan Volf.

Po projekci filmového dokumentu Kalvárie lidických letců následovala přednáška o filmu s jeho autorem, spisovatelem a publicistou Stanislavem Motlem. Ten se již mnoho let zabývá problematikou nejenom lidické tragédie, ale zejména poválečnými osudy Lidických. Díky kontaktu s příbuznými obou zmiňovaných letců měl unikátní příležitost zmapovat životní příběhy lidických rodáků. Kromě radostných dětských let prožitých ve středočeské obci Lidice tak film hovoří i o tom, jakým způsobem bylo s hrdiny odboje a důstojníky československé armády zacházeno po roce 1945, po návratu do vlasti. Mezi přeživšími lidickými ženami často slýchávali spíše slova výčitek a nepochopení. Záminkou k vyhlazení obce byl bohužel nacistickou propagandou využit právě fakt, že Horák a Stříbrný odešli bojovat do exilu.  

Po poutavém vyprávění Stanislava Motla následovaly další dva příspěvky – prezentace dobových fotografií z roku 1947, které okomentoval Antonín Nešpor, synovec Josefa Horáka. Přítomní si tak mohli prohlédnout fotografie delegace britského hnutí Lidice Shall Live, kterou provázel na bývalém území obce Lidice právě major Josef Horák. Na závěr komponovaného večera promluvil předseda Spolku pro vybudování památníku Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému, pan Miroslav Kaliba, syn lidické ženy Miloslavy Kalibové (94), která se podvečera v divadelní kavárně rovněž zúčastnila. Hovořil o vizi spolku a aktivitách směřujících k připomínání významných lidických občanů. Již třetím rokem trvá vyjednávání o souhlasu s umístěním památníku letcům v Lidicích. "Naděje všech přítomných se upínala k přítomné nové ředitelce Památníku Lidice Martině Lehmannové, která by mohla být klíčovou osobou při realizaci," uvedla historička Gabriela Havlůjová.  

- red -

 lidicesal

Zaplněná kavárna si připomněla hrdinství dvou lidických letců

 

 

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí