Základka ve Vašatově ulici slavila Den knihy vlastní tvorbou

Učitelé ze základní školy ve Vašatově ulici uspořádali pro své žáky z druhého stupně. Den knihy. V rámci vyučovacích metod RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) si každý žák vybral jednu z osmi dílen věnovaných různým aspektům čtenářství.

Programy vybízely k setkání se s historickými prameny, digitálním i tradičním ilustrováním, tvorbou vlastních knih, komiksů a básní až po dramatizaci, překlady děl a rešerše soudobých autorů pro mládež.
Jednotlivé dílny byly pojaty v učebním modelu EVOKACE – UVĚDOMĚNÍ – REFLEXE. Žáci si upevnili způsob práce za pomoci brainstormingu, myšlenkových map a uvědomění si významu nových informací. Důraz se kladl také na jejich vzájemnou spolupráci, sdílení informací, zážitků, vlastní tvorbu a budování mezi-ročníkových vztahů a wellbeingu. Na závěr vytvořili všichni galerii svých děl, kde si mohli pohovořit o vzniklých pracích a sdílet své zážitky.

-red-
Foto: ZŠ Vašatova

zacinastenka
Ukázka jedné z tvoreb žáků v rámci Dne knihy

 

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí