Průzkum ukázal, jak kladenský úřad práce působí na veřejnost

V Kladně se od konce února do začátku března 2022 (od 21. 1. do 04. 3.) uskutečnil průzkum spokojenosti klientů místního úřadu práce.

Celkový počet respondentů činí 207. Z výsledků je patrné, že více občanů Kladna má zkušenosti s úřadem práce v tomto městě než s agenturami práce. A to i přes to, že v okrese Kladno má pracoviště 15 agentur práce, tedy jejich dostupnost je velmi vysoká. 
S úřadem se ve svém životě nějakým způsobem setkalo skoro 58 % dotazovaných, nejčastějším důvodem návštěvy úřadu bylo hledání nové pracovní pozice.  Dalším nejčastějším důvodem bylo vyřízení podpory (v nezaměstnanosti, státní sociální podpora či dávky pro osoby zdravotně postižené). Osobní zkušenost s agenturami práce má o dost méně lidí, přesněji se jedná jen o přibližně 15,5 % všech respondentů. Z výsledků vyplývá, že služby agentur práce využívají „mladší“ osoby.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že přibližně 69 % návštěvníku Úřadu práce v Kladně bylo spokojeno s úrovní poskytovaných služeb. V případě agentur práce je to zhruba 59 %. Změna je v počtu negativních odpovědí (nespokojenost). Zatímco u Úřadu práce v Kladně tuto variantu zvolilo 13 % respondentů, u agentu práce je procento skoro dvojnásobně vyšší (25 %). Lze tedy vyvodit, že více občanů nebylo spokojeno s úrovní poskytovaných služeb agentur práce.
Z výsledků dotazníku lze konstatovat fakt, že občané Kladna mají více zkušeností se zprostředkováním zaměstnání pomocí úřadu v porovnání s agenturami. Ve srovnání těchto dvou možností zprostředkování zaměstnání Úřad práce v Kladně vyšel jako lepší varianta ve sledované úrovni poskytovaných služeb ale i v přístupu ke klientům. Respondenti, kteří mají osobní zkušenosti s oběma institucemi, úřad práce zvolilo jako lepší možnost zprostředkování zaměstnání 57 % z nich. Nelze tedy z výsledků jednoznačně určit, jaká z těchto variant je pro danou činnost marginálně vhodnější. Úřad práce posuzují klienti jako bezpečnější a oficiálnější variantu. Naopak jako klad agentury práce dotazovaní nacházeli v rychlosti jednání.
Obě varianty zprostředkování zaměstnání jsou využívány danými skupinami s určitým vzděláním velmi podobně a zastoupení jednotlivých skupin s různým stupněm dosaženého vzdělání není diametrálně rozdílná. Lze tedy zamítnout hypotézu, že agentury práce využívá více občanů s nižším dosaženým vzděláním.
V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že daný úřad shledává 70 % návštěvníků přehledným. To tedy znamená, že minimálně 1 ze 4 osob má problém se orientovat ve vnitřních prostorách instituce. S přehledností by mohla pomoci instalace směrových šipek a změna informačních cedulí (nové/modernizace), které udávají, kde se nacházejí jednotlivá oddělení. Prostory úřadu podle některých působí zastarale, a to především vstupní/hlavní hala. Tato hala je špatně uspořádaná, v přední části u vchodu vznikají dlouhé fronty klientů čekající na vyvolávací systém, kteří poté vyčkávají v hale na zavolání na příslušné oddělení. Proto by bylo vhodné změnit prostorové uspořádání vstupní haly, hlavně přesunout vyvolávací systém, to by pomohlo zlepšit logistiku a celkovou přehlednost haly pro příchozí.
V porovnání celkových zkušeností dotazujících, kteří se setkali ve svém životě jak se zprostředkováním zaměstnání pomocí úřadu práce v Kladně, tak s agenturou, 57 % lidí volilo jako lepší zkušenost úřad práce.
Jak agentury práce, tak celý systém pracovišť a poboček Úřadu práce České republiky mají své přednosti a silné – i slabší – stránky, spatřované jejich klienty u obou typů vždy v něčem jiném. Je patrné, že oba typy zprostředkovatelů práce (a jiných služeb) se účelně a prakticky doplňují. Úřady práce mají širší sociálněprávní agendu, a jsou v tomto pro klienty exkluzívní. Jejich činnost je bezpochyby pro společnost výhradní a nezastupitelná.

Jana Deylová

 


Počasí Kladno

Předpověď počasí